نرم افزار عفاف و حجاب
47 بازدید
محل ارائه: موسسه نرم افزاری مبین
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت طراح و تهیه کننده اثر
زبان : فارسی
این نرم افزار برای کاربران کامپیو ترهای خانگی طراحی شده تا هر چه بیش تر با معارف عفاف و حجاب آشنا شوند